Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
Pierwsze szczegółowe informacje 2017-2018

 


REJESTRACJA I SPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Rejestracja na nowy rok szkolny 2017/18 będzie miała miejsce w następujących dniach:

  • 27 sierpnia (niedziela),
  • 10 września (niedziela)
  • Pierwszy dzień szkoły – 16 września.Przyjmujemy zapisy do grup przedszkolnych (3-4 latki), do klas 0 oraz 1-8 i licealnych.

Karty rejestracyjne można otrzymać w biurze parafialnym lub pobrać tutaj.

Przy rejestracji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości $130.


Nowi uczniowie, którzy uczęszczali do innych polskich szkół przy rejestracji zobowiązani są przedstawić świadectwa ukończenia ostatniej klasy w poprzedniej szkole. Przy rejestracji bardzo prosimy o informowanie o poważnych problemach zdrowotnych, alergiach, itp.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny rozpoczynamy w sobotę 16 września 2017. W tym dniu spotykamy się na Mszy o godz. 10:00 rano, następnie dzieci wraz z rodzicami przechodzą do klas na pierwsze zajęcia organizacyjne. W tym dniu oraz na wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne dzieci i młodzież są zobowiązani ubrać strój w kolorze biało – czarnym lub biało – granatowym.

POŚWIĘCENIE PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH
będzie miało miejsce W SOBOTĘ 30 września w czasie Apelu.

 

 

 


OPŁATY

Przy rejestracji dziecka należy wpłacić zaliczkę w wysokości $130.00 od rodziny ($30 na Dyżur w szkole), pozostałą część opłaty należy uregulować najpóźniej do 18 listopada 2017. Za każdy kolejny miesiąc opóźnienia począwszy od 1 grudnia szkoła nalicza dodatkową opłatę w wysokości $25.00 za miesiąc. Osoby proszące o rozłożenie opłaty na dłuższy czas powinny osobiście zgłosić się do Dyrektora Szkoły Ks. Jacka Wesołowskiego.


OPŁATA ZA SZKOŁĘ 2017/2018
1 dziecko $395.00
2 dzieci $540.00
3 dzieci lub więcej $700.00
Możliwości wpłaty: gotówka (cash), money order, czeki, które wypisujemy na: JP II Polish School.


REZYGNACJE
W przypadku rezygnacji ze szkoły w okresie do 30 października – zwracamy koszty. Natomiast po 1 listopada 2017 nie wypłacamy zwrotów.


DYŻURY RODZICÓW
Przy rejestracji dodatkowo pobieramy $30.00 jako depozyt za dyżur szkolny. Dyżur dla rodziców przypada tylko raz w roku i jego termin jest uzgadnniany przez członków Rady Szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem. Czas dyżuru; 9:00 am – 12:55 pm. Po odbyciu dyżuru zwracamy depozyt. W wypadku nie zgłoszenia się na dyżur, pieniądze przechodzą na potrzeby szkoły.


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW
Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji religii przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych. Dzieci klas 3 przystąpią do Sakramentów: Bierzmowania i I Komunii św. w niedzielę 20 maja 2018 roku.
Dokładnie informacje dotyczące spotkań dla rodziców i przygotowania do sakramentów będą przekazane w późniejszym czasie.


MSZE ŚWIĘTE SZKOLNE
W trzecią niedzielę miesiąca będą miały miejsce Msze św. szkolne ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży naszej szkoły. Bardzo gorąco proszę rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w tej Mszy św. planując w tym dniu przyjazd do kościoła na godz. 11:00 am. Najbliższa Msza św. szkolna – w niedzielę 17 września 2017. Liczymy bardzo na Waszą współpracę i zrozumienie.


KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
Każde spotkanie z nauczycielem musi być wcześniej ustalone. Nauczyciele podają numery telefonów na pierwszych zajęciach organizacyjnych, dodatkowo każdy z nauczycieli udostępnia swój adres e-mailowy. Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem, jeśli wizyta nie była wcześniej planowana.


REGULAMIN UCZNIA
Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymają Regulamin Ucznia. Proszę, aby do soboty 30 września zwrócić wychowawcom podpisane oświadczenie jako potwierdzenie, że Rodzice zapoznali się z jego treścią i pomogą swoim dzieciom spełniać jego wymagania.


ZARZĄD POLSKIEJ SZKOŁY
Ks. Jcek Wesołowski, Dyrektor
Sr. Bożena Blad, Zastępca


RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Wiertek oraz główna księgowa szkolna Urszula Babińska są obecne w każdą sobotę w Biurze Szkolnym (budynek za szkołą).

Po wszelkie informacje można udać się do Biura Szkolnego.


Lista wychowawców klas na rok szkolny 2017/2018


Kalendarz szkolny na rok 2017/2017