Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Sakrament Małżeństwa

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”


slub


   Narzeczeni, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Biura Parafialnego    6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Otrzymają wówczas potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem sakramentu.