Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Nadzwyczajni Szafarze Komuni Świętej

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii Świętej, lub inaczej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione.


Szafarze Komunii Św. muszą być ludźmi o dobrej opinii moralnej oraz powinni mieć szczególne nabożenstwo do Jezusa Eucharystycznego. Wasza służba w czasie Mszy Św. jest szczególnym wyróżnieniem.

Jeśli chcialbyś zostać Nadzwyczajnym Szafarzem Eucharystii, porozmawiaj z księdzem Proboszczem, albo przyjdź do naszego Biura Parafialnego.