Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Rada Duszpasterska

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.”

 


Palmowa 125


Radni


Kożuch Barbara – Przewodnicząca
Wojno Wojciech – Sekretarz
Betlej Łukasz
Brożek Maria
Furga Andrzej
Kondracka Anna
Król Małgorzata
Kucharski Czesława
Podczerwińska Helena
Sokołowska Eugenia
Świca Paweł


 Kontakt: Barbara Kożuch, tel: 623-561-6514