Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Ministranci

PRZYKAZANIA MINISTRANTA 🙂


  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

  2.  Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

  3.  Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Służba przy Ołtarzu gromadzi wielu młodych chłopców. Możemy ich zauważyć przede wszystkim w czasie Mszy Św. niedzielnych i świątecznych. Młodzi ministranci spotykają się raz w miesiącu, w każdą trzecią niedzielę po ostatniej Mszy Świętej,  aby jeszcze lepiej przygotować się do swojej służby.


 

Opiekunem ministrantów jest  Sr. Kornelia Walkusz MChr.  tel. 602 212 1172