Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Rycerze Kolumba

Nazwa organizacji upamiętnia postać Krzysztofa Kolumba. Członkami mogą zostać jedynie mężczyźni będący praktykującymi katolikami. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.


 

W USA jednym ze sztandarowych zadań Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

Zapraszamy mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia i są praktykującymi katolikami do wstąpienia w nasze szeregi.


Kontakt: Jerzy Bielawski, tel. 646-996-3282