Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Chrzest

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania  : “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.


chrzest

   Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w języku polskim i angielskim. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z biurem parafialnym miesiąc przed planowanym chrztem.