Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Bierzmowanie

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”


bierzmowanie

 Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowe klasy trzeciej szkoły podstawowej – zgodnie z zaleceniem diecezji Phoenix – po trzyletnim przygotowaniu w ramach zajęć w Polskiej Szkole  Sobotniej.


Dla uczniów przybywających z innych Stanów Ameryki, przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w niedzielę.